Mỗi nhân viên bán hàng giỏi đều biết tầm quan trọng của các kịch bản bán hàng mạnh mẽ để chốt doanh số. Hãy để tôi chia sẻ với bạn câu chuyện trong nấu ăn, Cơm chiên và Trứng trong video sau:

Watch a great video at: How to sell cars during MCO (Movement Control Order) or lockdown or quarantine?)

How to sell ice to an Eskimo in 7 steps (Read here)

đây là hội thoại của video.

Người huấn luyện: Xin chào, tôi là Tom, tôi muốn cho bạn thấy các kịch bản bán hàng mạnh mẽ có thể tăng doanh số của bạn như thế nào. Hãy để tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về nấu ăn, cơm chiên và trứng.

Cơm chiên của Ah Mei rất nổi tiếng nhưng cô ấy đang gặp vấn đề khó khăn

Ah Mei: Chi phí nguyên liệu ngày càng tăng. Nếu tôi tăng giá cơm chiên, tôi sẽ sợ tôi có thể mất một số khách hàng.

Người huấn luyện: Và thế là cô ấy có 1 sáng kiến

Một khách hàng trong nhóm 6 khách hàng vào quầy hàng của cô và yêu cầu: Ah Mei, xin mời 6 đĩa cơm chiên.

Ah Mei: Vâng, xin chờ lát, các anh chị có muốn thêm trứng không?

Khách hàng số 1: có

Khách hàng số 2: có

Khách hàng số 3: không, cảm ơn

Khách hàng số 4: có

Khách hàng số 5: Không

Khách hàng số 6: có

Người huấn luyện: Chỉ với một câu hỏi, Ah Mei bán thêm 100 quả trứng mỗi ngày. Với lợi nhuận 20 xu (USD) mỗi quả trứng, cô ấy tạo ra lợi nhuận tăng thêm là 20 USD mỗi ngày!

Vì vậy, trong 30 ngày, cô ấy đã tăng THÊM USD600 và trong một năm, số tiền lời thu THÊM được 7.200 USD

Người huấn luyện: Làm thế nào chỉ với câu hỏi, “Bạn có muốn có thêm một quả trứng?” đã giúp Ah Mei tăng lợi nhuận?

  1. Khách hàng thích nói chuyện và sẽ cho cô ấy lời khuyên.
  2. Họ thích một đầu bếp thân thiện và sẽ tiếp tục quay trở lại.
  3. Hầu hết mọi người thích ăn trứng và sẽ tiếp tục quay trở lại.
  4. Câu hỏi khiến họ nghĩ đến việc ăn một quả trứng.

Câu trả lời là D. Câu hỏi khiến họ nghĩ đến việc ăn một quả trứng.

/Sau đó Ah Mei lại có 1 ý tưởng khác

Một nhóm 6 khách hàng lại vào quầy hàng của cô và yêu câu: Ah Mei, xin cho 6 đĩa cơm chiên.

Ah Mei: rất sẵn lòng, các anh chị muốn thêm 1 hay 2 trứng?

Khách hàng 1:  tôi 2

Khách hàng 2: tôi 1 nhé

Khách hàng 3: không, cảm ơn

Khách hàng 4: tôi 2 nhé

Khách hàng 5: tôi 1 nhé

Khách hàng 6: tôi cũng 1

Người huấn luyện: Với một câu hỏi thông minh, Ah Mei bán thêm 150 quả trứng mỗi ngày. Với lợi nhuận 20 xu (USD) mỗi quả trứng, cô ấy tạo ra lợi nhuận EXTRA là 30 USD mỗi ngày!

Vì vậy, trong 30 ngày, cô ấy kiếm THÊM USD900 và trong một năm cô ấy kiếm THÊM 20.800 USD

Người huấn luyện: Làm thế nào chỉ với câu hỏi, “Bạn muốn thêm một quả trứng hoặc hai quả trứng?” đã giúp Ah Mei tăng cô ấy lợi nhuận thậm chí nhiều hơn?

  1. Câu hỏi không thể được trả lời bằng ‘Có’ hoặc ‘Không’.
  2. Câu hỏi buộc họ phải chọn một trứng hoặc 2 trứng.
  3. Câu hỏi làm tăng cơ hội ai đó sẽ đặt mua 2 quả trứng.
  4. Tất cả những điều trên.

Và câu trả lời là: tất cả những điều trên

“Bạn có muốn thêm một quả trứng hay 2 quả trứng không?” Là kịch bản bán hàng mạnh mẽ.

Thông qua video này, bạn sẽ tìm hiểu nhiều kịch bản bán hàng mạnh mẽ sẽ giúp bạn bán được nhiều xe hơn.

Cảm ơn các bạn.